Om Caroline Erba

Caroline Hellström Erba är verksam som målsägandebiträde, offentlig försvarare och särskild företrädare i brottmål och som offentligt biträde enligt den förvaltningsrättsliga tvångslagstiftningen (LVU, LPT, LRV, LVM).

Hon är även verksam inom nationell och internationell familjerätt; arv och bodelning samt vårdnad, boende och umgänge.

Caroline arbetar även med frågor inom utsökningsrätt och frågor som rör verkställighet av beslut och domar gällande betalningskrav och andra förpliktelser.

Caroline Hellström Erba tog sin jur. kand. vid Umeå Universitet våren 2005. Hon arbetade därefter på Skatteverket och gjorde sin notarietjänstgöring vid Haparanda tingsrätt under 2007-2009.

Hon har därefter arbetat som Kronofogde på Kronofogdemyndigheten fram till 2017 då hon började arbeta på advokatbyrå.

Caroline Hellström Erba är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan år 2020.

Språk: Svenska och engelska

UPPDRAGSOMRÅDEN
  • Brottmål
  • Förvaltningsrättslig tvångslagstiftning
  • Familjerätt