Konsumenttvistnämnd Rättsskydd-Rättshjälp Personuppgiftspolicy

Rättsskydd-Rättshjälp

Rättsskydd
Nästan alla har hemförsäkringar som innehåller rättsskydd. Rättsskyddet kan användas vid många olika typer av tvister. Försäkringsvillkoren beskriver närmare vilka förutsättningar du har att få rättsskydd. Försäkringens självrisk brukar variera från 20 till 25 procent av ärendets totala kostnader. Vi hjälper dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag.
Rättshjälp
Staten beviljar ofta rättshjälp när du inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Du betalar en egenavgift som framför allt bestäms utifrån din inkomst och din försörjningsbörda. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.