Konsumenttvistnämnd Rättsskydd-Rättshjälp Personuppgiftspolicy

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Om en klient inte är nöjd eller har frågor om faktureringen bör klienten omgående kontakta advokaten. Om en lösning i samförstånd inte kan nås har en klient, som är konsument, möjlighet att vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Samtliga personuppgifter handläggs med sekretess enligt god advokatsed
Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden